DLC荣耀战魂:虚心

For Honor - Kyoshin Hero
荣耀战魂:虚心 For Honor - Kyoshin Hero 杉果游戏 sonkwo
【激活方式】

游戏介绍

英雄 Kyoshin 特惠包内含:

1 名全新英雄:Kyoshin
1 种专属装饰
1 套精英服装
7 天的英雄状态(额外经验、额外掉落等等)
3 个内含随机装备的拾荒者宝箱